Стратегія регіонального розвитку Тернопільської області на період до 2020 року

Завантажити повну стратегію тернопільськоі? області на період до 2020

Мета та підстави розроблення Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року

Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2020 року розроблена на підставі законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про стимулювання розвитку регіонів”, “Про засади державної регіональної політики” з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 р.

№ 385 та відповідно до Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. №1186.

Необхідність розроблення нової Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року (далі – Стратегія) викликана:

  • завершенням строку реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 27.05.2008 № 280;
  • зміною зовнішніх та внутрішніх умов, у яких відбувається розвиток області та країни в цілому;
  • зміною підходів щодо управління регіональним розвитком, що передбачають посилення ролі регіонів у власному стратегічному плануванні та власному розвитку, базованому на ефективному використанні ресурсів, посиленні територіальної згуртованості та розвитку людського капіталу;
  • доцільністю підготовки нового стратегічного документа, розробленого за європейськими стандартами та на період, що синхронізується з періодом дії Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року;
  • необхідністю визначення напрямів розвитку територіальних громад області з урахуванням реформи децентралізації системи державного управління.

Завантажити повну стратегію тернопільськоі? області на період до 2020