План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії регіонального розвитку Тернопільської області на період до 2020 року

Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2020 року (далі – Стратегія) забезпечує системний та комплексний підхід з метою ефективного використання наявного потенціалу для подолання проблем, які перешкоджають розвитку області. З метою забезпечення сталого розвитку Тернопільщини у даному документі визначено цілі та принципи їх досягнення.

У Стратегії враховані пропозиції, подані структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, освітніми та науковими установами, організаціями  громадянського суспільства та представниками широкого кола зацікавлених сторін області.

Таким чином, Стратегія формує рамки для соціально-економічного розвитку Тернопільської області упродовж наступних 6 років (до 2020 року), спрямовуючи зусилля на досягнення наступного стратегічного бачення:

Тернопільщина – надзвичайно благодатна земля, культурно-освітній центр України, де мешкають працьовиті та гостинні люди і створені усі умови для всебічного розвитку та безпечного проживання людини. Екологічно чистий та потенційно привабливий продовольчий регіон із високоефективним сільським господарством та стабільним розвитком промисловості.

Метою Стратегії є досягнення стабільного зростання якості життя населення області на основі збалансованого та узгодженого розвитку регіональної економіки, базованої на інноваціях, ощадливому ставленні до природного середовища, збереженні природної системи розселення в області, а також з урахуванням стратегічних інтересів держави.

Стратегія буде реалізована у два етапи: I – 2015-2017 роки і II – 2018-2020 роки. Перший етап, передбачений у плані заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Тернопільської області (далі – план заходів), представляє із перетворення поставлених Стратегічних цілей в детальні втручання – програми і проекти з визначеними засобами реалізації, відповідальністю і часовими рамками впровадження.

Підготовка плану заходів проводилася відповідно до цілей, визначених у Стратегії та з огляду на існуючі та передбачувані можливості розвитку і виклики. Широка група зацікавлених сторін регіонального розвитку активно залучалася до процесу мобілізації регіональних ідей проектів, котрі оцінювалися і групувалися у тематичні програми відповідно до принципів синергії та взаємодоповнюваності. план заходів також розроблявся з урахуванням наявних фінансових ресурсів і можливостей реалізації і розроблений так, щоб забезпечити узгодження зі Стратегічними цілями Стратегії, Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року та іншими важливими аспектами розвитку.

Важливим є територіальний аспект втручань, націлених на зміцнення точок росту як рушійних сил регіонального розвитку і найкращих засобів для скорочення міжрегіональних дисбалансів і покращення соціально-економічного добробуту. Програми плану реалізації відповідають стратегічним цілям Стратегії:

Стратегічна ціль 1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення.

Стратегічна ціль 2. Підвищення конкурентоспроможності регіону.

Стратегічна ціль 3. Розвиток сільських територій.

Стратегічні цілі є загальними, тому вони залишаються релевантними після завершення першого програмного циклу, виробленого в цьому плані заходів. На операційному рівні кожна з трьох стратегічних цілей складається з кількох операційних цілей.

Завантажити повний план заходів 2015-2017 роки

Звіт про стан виконання Плану заходів у 2016 році

Звіт про стан виконання Плану заходів у 2015 році