Нормативно-правова база

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №931 – “Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів”

2. Постанова Кабінету Міністрів України від від 11.11.2015 №932 – “Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів”

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821 – “Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”

4. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 №79  – “Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації”