Нормативно-правова база для інвестора

  1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
  2. Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5205-17
  3. Закон України «Про індустріальні парки» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5018-17
  4. Закон України «Про державно-приватне партнерство» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
  5. Закон України «Про концесії» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/997-14
  6. Закон України «Про інноваційну діяльність» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/40-15
  7. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3715-17