Інформація про стан розвитку промислового сектору економіки в Тернопільській області за січень-лютий 2018 року

За результатами січня-лютого 2018 року обсяг виробництва промислової продукції зменшився на 1,1% у порівнянні з відповідним показником 2017 року.

Одночасно, за вказаний період обсяг реалізованої промислової продукції склав 3,6 млрд гривень, що на 19,5% більше в порівнянні з аналогічними показниками 2017 року.

В січні-лютому 2018 року обсяг виробництва промислової продукції в добувній промисловості і розробленні кар’єрів збільшився на 14% в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2017 року.

Підприємствами галузі в даному періоді добуто пісків будівельних – 35,7 тис. т, що більше на 48,1%, каменю дробленого (щебіню), крім гальки, гравію та креміня – 311,6 тис. т, що на 21,3% більше у порівнянні з показником відповідного періоду 2017 року.

В даній галузі протягом січня-лютого 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 82,7 млн гривень, що становить 2,3% від загального обсягу реалізованої промислової продукції в області та зріс на 5,4% в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2017 року.

В текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшився обсяг виробництва продукції на 14,4%.

Підприємствами галузі вироблено комплектів і костюмів чоловічих і хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних, штучних, виробничих та професійних 1,7 тис. штук, що на 79% менше, предметів одягу інших чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних, або штучних, виробничих та професійних 57,5 тис. шт., що на 64,3% більше у порівнянні з відповідним показником 2017 року.

В даній галузі за результатами січня-лютого 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції за вказаний період склав 42,5 млн гривень, що становить 1,2% від загального обсягу реалізованої промислової продукції в області та зменшився на 11,6% в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2017 року.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності відбулося збільшення обсягу виробництва промислової продукції в порівнянні з відповідним показником 2017 року на 6,3%.

В галузі вироблено 212 шт. дверей, їх коробок та порогів з деревини, що менше на 23,2%, деревини уздовж розпиленої 1,2 тис.м3, що на 50% більше показника січня-лютого 2017 року.

В даній галузі за результатами січня-лютого 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 57,3 млн гривень, що становить 1,6% від загального обсягу реалізованої промислової продукції та збільшився на 14,1% в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2017 року.

Зменшився обсяг виробництва промислової продукції на 13,8% у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції.

В даній галузі за результатами січня-лютого 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 89,7 млн гривень, що становить 2,5% від загального обсягу реалізованої промислової продукції в області та зменшився на 20,6% в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2017 року.

Серед підприємств галузі основну частку від обсягів реалізації промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції займають місця провадження діяльності ДП “Укрспирт” (83,6%).

Підприємства машинобудівної галузі промисловості зменшили виробництво продукції в порівнянні з показником аналогічного періоду 2017 року на 11,6%.

В галузі вироблено люстр та інших світильників 22,1 тис. штук, що менше на 9,8% аналогічного періоду 2017 року.

За результатами січня-лютого 2018 року в даній галузі обсяг реалізованої промислової продукції склав 372,0 млн гривень, що становить 10,2% від загального обсягу реалізованої промислової продукції в області та збільшився на 91,1% в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2017 року.

У виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції за січень-лютий 2018 року збільшився обсяг виробництва продукції в порівнянні з відповідним показником 2017 року на 3,6%.

Підприємствами галузі вироблено вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас 27,3 тис. штуки, що на 4,5% менше, аналогічного показника 2017 року, елементів конструкцій збірних для будівництва 10,7 тис. м3, що більше на 3,9% відповідного показника 2017 року; розчинів бетонних 23,3 тис. тонни, що більше показника аналогічного періоду 2017 року на 50,3%.

В даній галузі за результатами січня-лютого 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 191,0 млн гривень, що становить 5,3% від загального обсягу реалізованої промислової продукції в області та збільшився на 21,4% в порівнянні з показником аналогічного періоду 2017 року.

Обсяг промислового виробництва в металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, в порівнянні з відповідним показником 2017 року збільшився на 16,7%.

Підприємствами галузі вироблено 111 тонн виробів кованих, або штампових без подальшої обробки з чорних металів, що на 79% більше показника січня-лютого 2017 року, конструкцій, виготовлених з листового матеріалу, з металів чорних 79 тонн, що більше в 2,4 рази.

В даній галузі за результатами січня-лютого 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 108,5 млн гривень, що становить 3,0% від загального обсягу реалізованої промислової продукції в області та збільшився на 53,9% в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2017 року.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів збільшився обсяг виробництва промислової продукції на 9,7% в порівнянні з показником відповідного періоду 2017 року.

За січень-лютий 2018 року в галузі вироблено 705 тонн яловичини і телятини, свіжого чи охолодженого, що менше на 10,1% відповідного показника 2017 року; виробів ковбасних варених, сосисок, сардельок 66 тонн, що на 45% менше; молока та вершків незгущених 4,8 тис. тонн, що більше на 0,2%; масла вершкового 734 тонни, що на 47,7% більше; сирів свіжих неферментованих 363 тонни, що більше на 82,4%; сирів сичужних 456 тонн, що менше на 5,6%; кисломолочної продукції 2,9 тис. тонн, що менше на 2,8%; борошна 5,5 тис. тонн, що менше на 32,6%; хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання 1,2 тис. тонни, що на 0,3% менше у порівнянні до аналогічного показника 2017 року.

В даній галузі за результатами січня-лютого 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 1101,2 млн гривень, що становить 30,4% від загального обсягу реалізованої промислової продукції в області та збільшився на 53,7% в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2017 року.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяг виробництва продукції зменшився на 4,2% в порівнянні з відповідним показником 2017 року.

В галузі за результатами січня-лютого 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 1483,1 млн гривень, що становить 40,9% від загального обсягу реалізованої промислової продукції в області та зменшився на 2,4% в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2017 року.