АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ОБЛАСТІ

Станом на 01.01.2017р. в області здійснювали господарську діяльність 4017 суб’єктів малого і 231 середнього підприємства.

За структурним розподілом частка малих підприємств у загальній кількості підприємств області становить 94,6%, а частка середніх підприємств – 5,4%.

За територіальним розподілом, як і в минулі роки, найбільше малих підприємств області розташована в обласному центрі – 1823 одиниці (45,4%), у Тернопільському районі зосереджено 7,7% від загальної кількості малих підприємств, Борщівському – 4,6%, Теребовлянському – 5,4 % і Гусятинському – 4,0%. Найнижчий цей показник у Бережанському, Підгаєцькому і Монастириському районах – відповідно 0,7-1,1-1,2 відсотка.

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення у 2016 році становила 38 підприємств.

Значно більшою від середньообласного показника є кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення у місті Тернополі – 84 та в Тернопільському районі 46 одиниць.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на малих підприємствах у 2016 році склав понад 15,4 млрд грн, що становить 33,3% загального обсягу реалізації, або на 37,5% більше, ніж у 2015 році. Крім того, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на середніх підприємствах у 2016 році склав майже 29,5 млрд грн (що становить 31% загального обсягу реалізації) і на 31,1%  більше ніж у 2015 році.

Слід відзначити, що протягом останніх років спостерігається зростання надходження до бюджетів всіх рівнів від діяльності малого підприємництва.

Станом на 01.01.2018р. загальна сума надходжень до зведеного бюджету області від діяльності суб’єктів малого підприємництва становила 1747,9 млн грн, що на 589,9 млн грн більше, ніж у 2016 році, а від суб’єктів середнього підприємництва 1462,4 млн грн, що на 217,8 млн грн більше, ніж у 2016 році.

Підприємницькими структурами області впродовж 2017 року за рахунок реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності створено близько 8,1 тис. робочих місць, що на 2,18 тис робочих місць більше, ніж в 2016 році.

Інформація про здійснені органами державного нагляду (контролю) області перевірки суб’єктів господарювання

У 2017 році органами державного нагляду (контролю) здійснено:

– 6,24 тис. планових перевірок, що на 2,18 тис. перевірок або на 25,9% менше, ніж у 2016р., встановлено 57,2 тис. порушень, застосовано штрафних санкцій на суму 36,0 млн гривень;

– 3,44 тис. позапланових перевірок, що на 558 перевірок або на 14% менше, ніж у 2016р., встановлено 11,7 тис. порушень, застосовано штрафних санкцій на суму 17,7 млн гривень.

Впродовж 2017 року діяли обмеження на проведення органами державного нагляду (контролю) перевірок у сфері господарської діяльності, які встановлені Законом України від 03.11.2016 року № 1728-VIII.

Про реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності

За даними моніторингу, у 2017 році в області зареєстровано близько 5,1 тис. новостворених суб’єктів господарювання (на 1,7 тис. суб’єктів господарювання більше, ніж у 2016 році), з яких 504 юридичні особи (прибуткові) та 4,6 тис. фізичних осіб-підприємців.